21-day Prayer Marathon 24/7 | 21-денний молитовний марафон 24/7 |                                                                21-дневный молитвенный марафон 24/7

Dear Co-Labourers in Prayer,

Thank you so much for standing together with other nations around the world in a glorious unbroken 24/7 prayer marathon for the Ukrainian people and the Ukrainian Church.

In this initiative, jointly prepared by the Western European Cabinet of Empowered21 and Pastor Henry Madava of Victory Church in Kyiv, each nation is agreeing to cover the same 1-hour slot in prayer, every day for 3 weeks as from midnight on Sunday night 8 May.

Pastor Henry, who is also co-chair of the Eastern European Cabinet of Empowered21, will be giving us periodic updates and prayer points to help us pray more effectively.

Here are the time slots being covered each day by the nations. The rota is based on Central European Time, but we have noted the equivalent time in your national time zone:

Midnight – 1am: BRAZIL (7pm-8pm Brazilian Time)
1am-2am: USA (7pm-8pm US Eastern Time)
2am-3am: MALAYSIA (8am-9am Malaysian Time)
3am-4am: INDONESIA (8am-9am Indonesian Time)
4am-5am HONG KONG (9am-10am Hong Kong Time)
5am-6am: PHILIPPINES (10am-11am Filipino Time)
6am-7am: NORWAY
7am-8am: UKRAINE (8am-9am Ukrainian Time)
8am-9am: SLOVAKIA
9am-10am: INDIA (1.30pm-2.30pm Indian Time)
10am-11am: ITALY
11am-12 noon: SWEDEN
12 noon-1pm: Church of God Central Europe Region
1pm-2pm: IRELAND (12 noon-1pm Irish Time)
2pm-3pm: SCOTLAND (1pm-2pm UK Time)
3pm-4pm: CZECH REPUBLIC
4pm-5pm: GREECE (5pm-6pm Athens Time)
5pm-6pm: SWITZERLAND & ESTONIA (6pm-7pm Estonian Time)
6pm-7pm: NIGERIA (5pm-6pm Laos Time) & RUSSIA (7pm-8pm Moscow Time)
7pm-8pm: LATVIA (8pm-9pm Latvian Time)
8pm-9pm: GERMANY
9pm-10pm: POLAND
10pm-11pm: ARGENTINA (5pm-6pm Argentinian Time)
11pm-Midnight: PERU (4pm-5pm Peru Time)

There is also an online rota at: https://pray.24-7prayer.com/signup/e221f4/

We are asking that you would publicise this as widely as possible so that believers in your nation can use these times to pray for Ukraine, either by themselves at home, or together with others.

Also, if you know church movements in other nations, not yet on the rota, that may want to participate in this initiative, then please get them to contact me at nick@evangelical.ie or Anne Christiansen at anne.christiansen@jesuskvinner.no

This 21-day Prayer Marathon is an opportunity for us to act upon our deep concern for Ukraine and the current situation in Europe. Many of us have sent teams into Ukraine, and are receiving Ukrainian refugees into our churches.

May God stir up our faith, and increase compassion and wisdom among the Spirit Empowered Christians around the globe.

--------------------------------------------

Дорогі співробітники в молитві,

Велике вам спасибі за те, що ви разом з іншими народами по всьому світу берете участь у чудовому безперервному молитовному марафоні 24/7 за український народ та українську церкву.

В рамках цієї ініціативи, підготовленої спільно з західноєвропейським кабінетом "Empowered21" та пастором Генрі Мадавою з церкви "Перемога" міста Київ, кожна нація погоджується відокремити одну годину для того, щоб молитися в один і той же час, кожен день, протягом трьох тижнів, починаючи з півночі неділі 8 травня.

Пастор Генрі, який також є співголовою східноєвропейського кабінету "Empowered21", періодично надаватиме нам оновлення та молитовні пункти, щоб допомогти нам молитися більш ефективно.

Ось часові інтервали, які щодня покриваються певними країнами. Графік заснований відповідно до центральноєвропейського часу, але ми відзначили еквівалентний час у вашому національному часовому поясі:

Північ – 01:00: Бразилія (з 19:00 до 20:00 за бразильським часом)
1:00–2:00: США (з 19:00 до 20:00 за східним часом США)
2:00–3:00: Малайзія (8:00–9:00 за малайзійським часом)
3:00–4:00: Індонезія (8:00–9:00 за індонезійським часом)
4:00–5:00: Гонконг (9:00–10:00 за гонконзьким часом)
5:00–6:00: Філіппіни (з 10:00 до 11:00 за філіппінським часом)
6:00-7:00: Норвегія
7:00-8:00: Україна (8:00-9:00 за українським часом)
8:00-9:00: Словаччина
9:00–10:00: Індія (13:30–14:30 за індійським часом)
10:00-11:00: Італія
11:00–12:00: Швеція
12:00-13:00: Церква Божа Центрально-Європейський регіон
14:00–15:00: Шотландія (13:00–14:00 за британським часом)
15:00–16:00: Чехія
16:00–17:00: Греція (17:00–18:00 за афінським часом)
17:00–18:00: Швейцарія та Естонія (18:00–19:00 за естонським часом)
18:00–19:00: Нігерія (17:00–18:00 за лаоським часом) та Росія (19:00–20:00 за московським часом)
19:00–20:00: Латвія (20:00–21:00 за латвійським часом)
20:00-21:00: Німеччина
21:00-22:00: Польща
22:00–23:00: Аргентина (17:00–18:00 за аргентинським часом)
23:00–00:00: Перу (з 16:00 до 17:00 за перуанським часом)

Також, є онлайн-розклад за адресою: https://pray.24-7prayer.com/signup/e221f4/

Ми просимо вас якнайширше оприлюднити цю інформацію, щоб віруючі вашого народу могли використати цей час для молитви за Україну, для молитви по домівках, або для молитви разом з іншими.

Крім того, якщо ви знаєте церковні рухи в інших країнах, які ще не включені до розкладу та які можуть захотіти взяти участь у цій ініціативі, попросіть їх зв'язатися з нами за адресою: nick@evangelical.ie або з Анною Крістіансен за адресою: anne. christiansen@jesuskvinner.no

Цей 21-денний молитовний марафон дає нам можливість діяти відповідно до нашої глибокої турботи про Україну та поточної ситуації в Європі. Багато хто з нас відправив команди в Україну, а також приймає українських біженців у своїх церквах.

Нехай Бог пробудить нашу віру, помножить співчуття і мудрість серед християн, наділених силою Духа по всьому світу.

--------------------------------------------

Дорогие соработники в молитве,

Большое вам спасибо за то, что вы вместе с другими народами по всему миру участвуете в чудесном непрерывном молитвенном марафоне 24/7 за украинский народ и украинскую церковь.

В рамках этой инициативы, подготовленной совместно западноевропейским кабинетом "Empowered21" и пастором Генри Мадавой из церкви "Победа" города Киев, каждая нация соглашается отделить один час для молитвы в одно и тоже время, каждый день на протяжении трех недель, начиная с полуночи воскресенья 8 мая.

Пастор Генри, который также является сопредседателем восточноевропейского кабинета "Empowered21", будет периодически предоставлять нам обновления и молитвенные пункты, чтобы помочь нам молиться более эффективно.

Вот временные интервалы, которые каждый день покрываются определенными странами. График основан согласно центральноевропейского времени, но мы отметили эквивалентное время в вашем национальном часовом поясе:

Полночь – 01:00: Бразилия (с 19:00 до 20:00 по бразильскому времени)
1:00–2:00: США (с 19:00 до 20:00 по восточному времени США)
2:00–3:00: Малайзия (8:00–9:00 по малайзийскому времени)
3:00–4:00: Индонезия (8:00–9:00 по индонезийскому времени)
4:00–5:00: Гонконг (9:00–10:00 по гонконгскому времени)
5:00–6:00: Филиппины (с 10:00 до 11:00 по филиппинскому времени)
6:00-7:00: Норвегия
7:00-8:00: Украина (8:00-9:00 по украинскому времени)
8:00-9:00: Словакия
9:00–10:00: Индия (13:30–14:30 по индийскому времени)
10:00-11:00: Италия
11:00–12:00: Швеция
12:00-13:00: Церковь Божья Центрально-Европейский регион
13:00–14:00: Ирландия (с 12:00 до 13:00 по ирландскому времени)
14:00–15:00: Шотландия (13:00–14:00 по британскому времени)
15:00–16:00: Чехия
16:00–17:00: Греция (17:00–18:00 по афинскому времени)
17:00–18:00: Швейцария И Эстония (18:00–19:00 по эстонскому времени)
18:00–19:00: Нигерия (17:00–18:00 по лаосскому времени) и Россия (19:00–20:00 по московскому времени)
19:00–20:00: Латвия (20:00–21:00 по латвийскому времени)
20:00-21:00: Германия
21:00-22:00: Польша
22:00–23:00: Аргентина (17:00–18:00 по аргентинскому времени)
23:00–00:00: Перу (с 16:00 до 17:00 по перуанскому времени)

Также, есть онлайн-расписание по адресу: https://pray.24-7prayer.com/signup/e221f4/

Мы просим вас как можно шире обнародовать эту информацию, чтобы верующие вашего народа могли использовать это время для молитвы за Украину, для молитвы по домам, либо для молитвы вместе с другими.

Кроме того, если вы знаете церковные движения в других странах, которые еще не включены в расписание и которые могут захотеть принять участие в этой инициативе, попросите их связаться со нами по адресу: nick@evangelical.ie или с Анной Кристиансен по адресу: anne.christiansen@jesuskvinner.no

Этот 21-дневный молитвенный марафон дает нам возможность действовать в соответствии с нашей глубокой заботой об Украине и текущей ситуацией в Европе. Многие из нас отправили команды в Украину, а также принимают украинских беженцев в своих церквях.

Пусть Бог пробудит нашу веру, умножит сострадание и мудрость среди христиан наделенных силой Духа по всему миру.

--------------------------------------------

Prayer day 1 (09 May)
«He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. »
Psalm 46: 9 – 10
- That the war in Ukraine may end
- That God may intervene and war ends.
 
Prayer day 2 (10 May)
«And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him.»
1 John. 3:19
  -That the spirit of hatred and prejudice be removed.
  - Falsehood be removed as its fueling hatred and propaganda and war.
 
Prayer day 3 (11 May)
«For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;»
1Tim. 2:2 - 3
- For strength of president Zelensky and other Leaders.
- For the Leaders who influence the decisions on stopping the war.
 
Prayer day 4 (12 May)
- Pray for the displaced people of Ukraine in different countries of the world.
- Healing of trauma and that families will be reunited.
 
Prayer day 5 (13 May)
- Pray for the church, pastors and believers of Ukraine, to be strengthened and be protected in time of war.
- Protection of church properties from rockets, missiles and bombs.
 
Prayer day 6 (14 May)
- Pray against escalation of the war into other countries and regions.
- Pray against formation of coalitions of aggression and destruction of lives and other countries.
 
Prayer day 7 (15 May)
- Pray against the destruction of cities, towns and villages.
- Prayer against the targeting of civilians, rape of women and girls and torture of innocent people and the killing of children.

Prayer day 8 (16 May)
- Pray for revival in every city, town and village in Ukraine, which will bring healing to people’s hearts in loss.
- That God would raise special laborers and strategies for helping people and advancing the Kingdom in war time.

Prayer day 9 (17 May)
- Pray for all the countries surrounding Ukraine , who are being affected in one way or another, including Russia the aggressor .
- Pray for the regions under occupation, against filtration camps that are being used as an instrument of torture and national segregation, as was in WW2.

Prayer day 10 (18 may)
- Pray for children, teenagers and youth going through trauma of war and seeing their parents killed.
- Pray against the killing of children, teenagers and youth.

Prayer day 11 (19 may)
- Pray for eastern and southern Ukraine and all the regions close to Russian border, including Mariupol,that the fighting would come to an end.
- Pray against the threat or use of nuclear weapons by Russia in this war.

Prayer day 12 (20 may)
- Pray for the successful evacuation of civilians from Donetsk, Lugansk and other regions in the proximity.
- Pray for the volunteers, churches and humanitarian groups who evacuate and help people from zones of active phase of the war.

Prayer day 13 (May 21)
- Pray for President Zelenskyy and his whole team in this time of war. Wisdom, strategies and God`s leadership, protection and strength.
- Pray for President Putin and his leadership, that falsehoods be removed, heart be softened towards Ukraine and human beings in general and that he decides to end the war.

Prayer day 14 (May 22)
- That there be high-level encounters with God for politicians in Ukraine, Russia, Europe and the whole world.
- That the Lord may raise in the church of Ukraine laborers: to evangelize, to reach more people, to be strategic in knowing what to do, when to do it and how to do, from God.

Prayer day 15 (May 23)
- That many Ukrainian soldiers encounter Jesus, His reality and miracle saving and protection power in the war.
- That many Russian soldiers who have entered Ukraine be transformed from hate to love and meet Jesus in the process of war.

Prayer day 16 (24 May)
- That the fighting in Ukraine may stop and that the shedding of innocent blood be stopped.-
- The killing of children may come to an end.

Prayer day 17 (25 May)
- Mass murder of civilians and putting them in mass graves may be stopped.
- Use of rape of women as a war weapon may stope.

Prayer day 18 (26 May)
- The desire to annihilate the Ukrainian people, their culture and nation be stopped.
- Put an end to filtration camps by the Russia army in Donbass. The pressure on the Russian Church be lessened by the secret service.

Prayer day 19 (27 May)
- That the war in Ukraine may end, and that falsehood be removed as its fueling hatred and propaganda and war
- Pray for the displaced people of Ukraine in different countries of the world, healing of trauma and that families will be reunited.

Prayer day 20 (28 May)
- Pray against escalation of the war into other countries and regions, pray against formation of coalitions of aggression and destruction of lives and other countries.
- Pray against the destruction of cities, towns and villages.

Prayer day 21 (29 May)
- Pray for President Zelenskyy and his whole team in this time of war. Wisdom, strategies and Gods leadership, protection and strength, pray for President Putin and his leadership, that falsehoods be removed, hearts be softened towards Ukraine and human beings in general and that they decide to end the war.
- Pray for revival in every city, town and village in Ukraine, which will bring healing to people’s hearts in loss, that God would raise special laborers and strategies for helping people and advancing the Kingdom in war time.

--------------------------------------------

Молитва, день 1 (09 Травня)

"Аж до краю землі припиняє Він війни, ламає Він лука й торощить списа, палить огнем колесниці! Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я, піднесусь між народами, піднесусь на землі!" 
Псалми 46:9 - 10
 - Щоб війна в Україні завершилася;
 - Щоб Бог втрутився і війна припинилася.
 
Молитва, день 2 (10 Травня)
"Із цього довідуємось, що ми з правди, і впокорюєм наші серця перед Ним" 
1-е Iвана 3:19 
- Щоб дух ненависті та упередження був вигнаний;
 - За усунення неправди, оскільки вона розпалює ненависть, пропаганду та війну.
 
Молитва, день 3 (11 Травня)
"За царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові" 
1-е Тимофiю 2:2 - 3
- За міцність Президента Зеленського та інших лідерів;
- За лідерів, які впливають на рішення щодо припинення війни.
 
Молитва, день 4 (12 Травня)
- Молитися за переселенців з України у різних країнах світу.
- за зцілення від травми та возз'єднання сімей.
 
Молитва, день 5 (13 Травня)
- Молитися за зміцнення та захист церков, пасторів та вірян України під час війни.
- За захист церковного майна від ракет, снарядів та бомб.
 
Молитва, день 6 (14 Травня)
- Молитися проти ескалації війни в інших країнах та регіонах.
- Молитися проти формування коаліцій агресії та проти руйнування життів та інших країн.
 
Молитва, день 7 (15 травня)
- Молитися проти руйнування міст, селищ та сіл.
- Молитися проти нападу на мирних жителів, згвалтування жінок та дівчаток, проти тортур безневинних людей та вбивства дітей.

Молитва, день 8 (16 травня)
- Молитися за пробудження у кожному місті, селищі та селі України, яке принесе зцілення у серця людей, які перенесли втрату.
- Щоб Бог підняв спеціальних робітників та стратегії для допомоги людям, а також для просування Царства у воєнний час.
 
Молитва, день 9 (17 травня)
- Молитися за всі країни, що оточують Україну, які так чи інакше страждають, у тому числі і за Росію-агресора.
- Молитися за окуповані регіони, проти фільтраційних таборів, які використовуються як інструмент тортур та національної сегрегації, як це було під час Другої світової війни.

Молитва, день 10 (18 травня)
- Молитися про дітей, підлітків та молодь, які пережили травму війни та побачили, як їх батьків убивають.
- Молитися проти вбивства дітей, підлітків та молоді.

Молитва, день 11 (19 травня)
- Молитися за східну та південну Україну та всі прикордонні з Росією області, включаючи Маріуполь, щоб припинилися бойові дії.
- Молитися проти загрози чи застосування Росією ядерної зброї у цій війні.

Молитва, день 12 (20 травня)
- Молитися за успішну евакуацію мирних жителів із Донецької, Луганської та інших прилеглих областей.
- Молитися за волонтерів, церкви та гуманітарні групи, які евакуюють та допомагають людям із зон активної фази війни.

Молитва, день 13 (21 травня)
- Молитися за Президента Зеленського та всю його команду у цей воєнний час. За мудрість, стратегії та Боже керівництво, за захист та силу.М
- Молитися за Президента Путіна та його керівництво, щоб було прибрано брехню, пом'якшилося серце щодо України та людей загалом, щоб він вирішив припинити війну.

Молитва, день 14 (22 травня)
- Молитися, щоб були зустрічі з Богом на високому рівні для політиків України, Росії, Європи та всього світу.
- Молитися, щоб Господь підняв у церкві України робітників для того, щоб євангелізувати та достукатися до більшої кількості людей. Які можуть бути стратегічними у знанні того, що робити, коли робити і як робити, від Бога.

Молитва, день 15 (23 травня)
- Молитися, щоб багато українських солдатів переживали зустріч з Ісусом, Його реальністю, чудодійною силою для спасіння та захисту на війні.
- Молитися, щоб багато російських солдатів, які увійшли в Україну, перейшли від ненависті до любові, і зустрілися з Ісусом у процесі війни.

Молитва, день 16 (24 травня)
- Щоб припинилися бойові дії в Україні та припинилося пролиття невинної крові.
- Щоб припинилося вбивство дітей.

Молитва, день 17 (25 травня)
- Щоби масові вбивства мирних жителів та поховання їх у братських могилах були зупинені.
- Щоб явище згвалтування жінок, як зброя війни - зупинилося.

Молитва, день 18 (26 травня)
- Щоб припинилося прагнення знищити український народ, його культуру та націю.
- Щоб припинилося існування фільтраційних таборів російської армії на Донбасі. Щоби зменшився тиск таємними службами на церкву в Росії. 

Молитва, день 19 (27 травня)
- Щоб війна в Україні закінчилася. Щоб брехня була вилучена, оскільки вона розпалює ненависть, пропаганду та війну.
- Молитися за переселенців з України в різних країнах світу, за зцілення від травми та возз'єднання сімей. 

Молитва, день 20 (28 травня)
- Молитися проти ескалації війни на інші країни та регіони, молитися проти утворення коаліцій агресії, руйнування життів та інших країн.
- Молитися проти руйнування міст, селищ та сіл. 

Молитва, день 21 (29 травня)
- Молитися за Президента Зеленського та всю його команду у цей воєнний час. За мудрість, стратегії та Боже керівництво, захист та силу. Молитися за Президента Путіна та його керівництво, щоб усунути брехню, щоб серця пом'якшилися щодо України та людей загалом, і щоб вони прийняли рішення припинити війну.
- Молитися за пробудження у кожному місті, селищі та селі України, яке принесе зцілення серцям людей після втрати. Щоб Бог підняв особливих робітників та стратегії для допомоги людям, а також для просування Царства у воєнний час.

--------------------------------------------
 
Молитва, день 1 (09 Мая)
"Придите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем" 
Псалом 45:9 - 10 
  - Чтобы война в Украине закончилась;
  - Чтобы Бог вмешался, и война остановилась.
 
 Молитва, день 2 (10 Мая)
"И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши" 
1-е Иоанна 3:19 
 - Чтобы дух ненависти и предрассудков был удалён;
 - Чтобы неправда была удалена, так как разжигает ненависть и пропаганду войны.
 
 Молитва, день 3 (11 Мая)
"За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу" 
1-е к Тимофею 2:2 – 3
 - За силу Президента Зеленского и других лидеров;
 - За лидеров, которые влияют на решение о прекращении войны.
 
Молитва, день 4 (12 Мая)
- Молиться за переселенцев с Украины в разных странах мира.
- за исцеление от травмы и воссоединение семей.
 
Молитва, день 5 (13 Мая)
- Молиться за укрепление и защиту церквей, пасторов и верующих Украины во время войны.
- За защиту церковного имущества от ракет, снарядов и бомб.
 
Молитва, день 6 (14 Мая)
- Молиться против эскалации войны в других странах и регионах.
- Молиться против формирования коалиций агрессии и против разрушения жизней и других стран.
 
 Молитва, день 7 (15 мая)
- Молиться против разрушения городов, поселков и деревень.
- Молиться против нападения на мирных жителей, изнасилования женщин и девочек, против пыток невинных людей и убийства детей.

Молитва, день 8 (16 мая)
- Молиться за пробуждение в каждом городе, поселке и селе Украины, которое принесет исцеление в сердца людей перенесших утрату.
- Чтобы Бог поднял специальных делателей и стратегии для помощи людям, а также для продвижения Царства в военное время.

Молитва, день 9 (17 мая)
- Молиться за все окружающие Украину страны, которые так или иначе страдают, в том числе и за Россию-агрессора.
- Молиться за оккупированные регионы, против фильтрационных лагерей, которые используются как инструмент пыток и национальной сегрегации, как это было во время Второй мировой войны.

Молитва, день 10 (18 мая)
- Молиться о детях, подростках и молодежи, которые пережили травму войны и увидели, как их родителей убивают.
- Молиться против убийства детей, подростков и молодежи.

Молитва, день 11 (19 мая)
- Молиться за восточную и южную Украину и все приграничные с Россией области, включая Мариуполь, чтобы прекратились боевые действия.
- Молиться против угрозы или применения Россией ядерного оружия в этой войне.

Молитва, день 12 (20 мая)
- Молиться за успешную эвакуацию мирных жителей из Донецкой, Луганской и других близлежащих областей.
- Молиться за волонтеров, церкви и гуманитарные группы, которые эвакуируют и помогают людям из зон активной фазы войны.

Молитва, день 13 (21 мая)
- Молиться за Президента Зеленского и всю его команду в это военное время. За мудрость, стратегии и Божье руководство, за защиту и силу.
- Молиться за Президента Путина и его руководство, чтобы была убрана ложь, смягчилось сердце по отношению к Украине и к людям в целом, чтобы он решил прекратить войну.
 
Молитва, день 14 (22 мая)
- Молиться чтобы были встречи с Богом на высоком уровне для политиков Украины, России, Европы и всего мира.
- Молиться чтобы Господь поднял в церкви Украины делателей для того, чтобы евангелизировать и достучаться до большего количества людей. Которые смогут быть стратегическими в знании того, что делать, когда делать и как делать, от Бога.
 
Молитва, день 15 (23 мая)
- Молиться чтобы многие украинские солдаты переживали встречу с Иисусом, Его реальностью, Его чудодейственой силой для спасения и защиты на войне. 
- Молиться чтобы многие русские солдаты, вошедшие в Украину, перешли от ненависти к любви, и встретились с Иисусом в процессе войны.

Молитва, день 16 (24 мая)
- Чтобы прекратились боевые действия в Украине и прекратилось пролитие невинной крови.
- Чтобы закончилось убийство детей.
 
Молитва, день 17 (25 мая)
- Чтобы массовые убийства мирных жителей и захоронения их в братских могилах были остановлены.
- Чтобы изнасилования женщин в качестве оружия войны - остановилось.
 
Молитва, день 18 (26 мая)
- Чтобы стремление уничтожить украинский народ, его культуру и нацию прекратилось.
- Чтобы прекратилсь существование фильтрационных лагерей российской армии на Донбассе. Чтобы уменьшилось давление тайными службами на церковь в России.

Молитва, день 19 (27 мая)
- Чтобы война в Украине закончилась. Чтобы ложь была удалена, поскольку она разжигает ненависть, пропаганду и войну.
- Молиться о переселенцах из Украины в разных странах мира, за исцеление от травмы и воссоединении семей.
 
Молитва, день 20 (28 мая)
- Молиться против эскалации войны в другие страны и регионы, молиться против образования коалиций агрессии, разрушения жизней и других стран.
- Молиться против разрушения городов, поселков и деревень.
 
Молитва, день 21 (29 мая)
- Молиться за Президента Зеленского и всю его команду в это военное время. За мудрость, стратегии и Божье руководство, защиту и силу. Молиться за Президента Путина и его руководство, чтобы была устранена ложь, чтобы сердца смягчились по отношению к Украине и людям в целом, и чтобы они приняли решение остановить войну.
- Молиться о пробуждении в каждом городе, поселке и селе Украины, которое принесет исцеление сердцам людей после утраты. Чтобы Бог поднял особых делателей и стратегии для помощи людям, а также для продвижения Царства в военное время.

ЧТО ТАКОЕ EMPOWERED21

Empowered21 – это движение, объединяющее более 65 мировых христианских лидеров, в 14 региональных кабинетах по всему миру для решения важных вопросов, с которыми сталкиваются церкви, крещённые Духом Святым.

25-29 апреля 2006 г. Международный центр духовного возрождения проводил “Столетие пробуждения на Азуза-стрит”. Более 50 000 человек из 106 стран посетили этот праздник. Множество крещенных Духом христиан собрались вместе в Лос-Анджелесе, чтобы вместе возрадоваться в столетнюю годовщину благословения на этом движении, которое насчитывает сейчас более 600 миллионов людей по всему миру.

В 2008 г. новый Совет Попечителей Университета Орала Робертса (США) начал работать над определением миссии университета в 21 веке. Совет Попечителей запустил инициативу под названием Empowered21 (что в переводе с английского означает “снаряженный, наделенный силой” ₍авт. Духа Святого₎ в 21 веке), а также попросил Международный центр духовного возрождения посодействовать этому процессу и сфокусироваться на новых поколениях и силе Духа Святого. Сразу же было заметно, что сближение этих движущих сил привело к вопросам и ответам, которые могли послужить целому движению, наполненному Духом. Empowered21 стали принимать, как естественное масштабное продолжение “Столетия пробуждения на Азуза-стрит”. Столетие Азуза отображало то, что Бог делал на протяжении последних 100 лет, а инициатива Empowered21 сфокусировалась на движении в будущем.